GOM Media Player 2.3.63.5327

GOM Media Player 2.3.63.5327

GRETECH CORP – 27MB – Freeware
ra khỏi 205 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
GOM Player là một máy nghe nhạc đa phương tiện có thể chơi hầu hết các định dạng video mã hóa một cách khác nhau bao gồm AVI, DAT, MPEG, DivX, XviD, và cộng thêm nhiều hơn nữa) với hệ thống được xây dựng trong codec riêng của mình. GOM cũng có thể chơi các tập tin video mà đang là downloded từ Internet hoặc có bị hỏng trong quá trình tải về.

Tổng quan

GOM Media Player là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi GRETECH CORP.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.817 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của GOM Media Player là 2.3.76.5341, phát hành vào ngày 05/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.3.76.5341, được sử dụng bởi 6 % trong tất cả các cài đặt.

GOM Media Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 27MB.

Người sử dụng của GOM Media Player đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho GOM Media Player!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 6.817 UpdateStar có GOM Media Player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản